edgren avtackas 180519

Vaktombyte i styrelsen 2018

Vid Jockeyklubbens årsmöte med efterföljande vårmiddag avtackades styrelsens ordförande Björn Edgren av Christer Schildt. Så avtackades även styrelsens mångårige sekreterare Christer Norin ( på undre bilden nedan glatt supporterad av tillträdande styrelsens ordförande Jan Kleerup).

norinder avtackas 180519

Scroll to Top