Om Jockeyklubben

Jockeyklubben (The Swedish Jockey Club)

Jockeyklubben var i nästan 70 år den svenska galoppsportens centralorganisation. Den bildades 1890 med uppgift att ordna och leda löpningsväsendet i Sverige samt främja den ädla hästaveln. Klubbens förste ordförande blev kronprins Gustaf (1905 Kung Gustaf V).

Jockeyklubbens högste beskyddare är H.M. Kung Carl XVI Gustaf.

  • Jockeyklubben utarbetade ett kapplöpningsreglemente och utgav svensk Kapplöpningskalender med bl.a. propositioner, resultat och hästägarfärger.
  • Jockeyklubbens Stora Pris (steeplechase)  reds första gången 1890. De första årtiondena av sin existens stödde Jockeyklubben framför allt hindersporten.
  • Jockeyklubben ersattes 1959 som högsta instans av Svenska galoppsportens centralorganisation (SGC) numera namnändrad till Svensk Galopp (SG).

Jockeyklubben är en ideell förening med ändamål att stödja svensk galoppsport. Jockeyklubben har en god finansiell ställning, som skapar resurser för stöd till sporten där stödet bedöms göra mest nytta. Antalet medlemmar är begränsat till 200. Ny medlem kan antas av årsmötet efter rekommendation av två medlemmar.

MEDLEMSAVGIFT

Inträdesavgift:  2.500 kr
Medlemsavgift: 700 kr/år
För den som varit medlem i minst 25 år: 500 kr
För mottagare av Jockeyklubbens förtjänsttecken: 0 kr

Bankgiro: 5815-4741
Swish:1236834717

Rulla till toppen