Styrelsen

Benny Carlsson
Ordförande
Norra Kvickvägen 29
262 68 Ängelholm
Mobil: 070 540 51 00
E-mail: 9carlsson@telia.com

Christer Schildt
Klubbmästare Malmö
Löberöds Gård, Sjövillan,
241 61 Löberöd
Telefon: 0413-30987
Mobil: 070-511 24 80
E-mail: christerschildt@hotmail.com

Karolin Jeppson
Korrarpsvägen 121,
275 64 Blentarp
Mobil: 0733 180 496
E-mail: karolin@explore-travels-com

Ann-Marie Sörensen
Sekreterare
Turebergsvägen 9,
187 32 Täby
Mobil: 0708- 48 18 93
E-mail: annemarie.sorensen@icloud.com

Mats Genberg
Utmarksvägen 9,
277 36 Vitaby
Mobil: 0708-45 15 81
E-mail: mats@genberg.se

Jan Kleerup
Grevgatan 25,
114 53 Stockholm
Telefon: 08-663 19 13
Mobil: 070-516 92 26
E-mail: jan.kleerup@xrlegal.se

Per Jardetun
Häggvägen 5, 
146 52  Tullinge
Mobil:  0708-530 532
E mail:  per.jardetun@lorab.se

Skicka ett mail till samtliga i styrelsen:
info@jockeyklubben.se

Rulla till toppen