Svenskuppfödda åringar. Foto BFE
Svenskuppfödda åringar. Foto BFE

dela artikeln

Uppfödarna oroas av utvecklingen

Så här heter en central text i Svensk Galopps mål- och strategidokument:
”Svenskuppfödda fullblod är en viktig bas och förutsättning för utvecklingen av svensk galoppsport. Svensk Galopp stödjer ägande och uppfödning av svenskfödda fullblod genom olika program och prioriteringar. Ägande och uppfödning av svenskuppfödda fullblod förutsätter långsiktighet och förutsägbarhet och hänsyn beaktas särskilt för detta vid resursfördelning. Svensk Galopps program och prioriteringar uppmuntrar till ständig utveckling av avelns kvalité.”
Texten står i stark kontrast till avelsutveckling, vilket framgår av de senaste 20 årens fölsiffror

2000              436 föl

2001              460

2002              403

2003              346

2004              334

2005              332

2006              320                (varav 6 födda utomlands)

2007              315                (varav 12 födda utomlands)

2008              331                (varav 11 födda utomlands)

2009              317                (varav 8 födda utomlands)

2010              274                (varav 9 födda utomlands)

2011              270                (varav 13 födda utomlands)

2012              247                (varav 16 födda utomlands)

2013              224                (varav 7 födda utomlands)

2014              192                (varav 14 födda utomlands)

2015              199                (varav 12 födda utomlands)

2016              227                (varav 20 födda utomlands)

2017              219                (varav 10 födda utomlands)

2018              253                (varav 9 födda utomlands)

2019              206                (varav 13 födda utomlands)

(antalet svenskfödda utomlands redovisas ej före 2006).

Detta innebär att antalet föl minskat med mer än hälften. Fjolårets fölbesättning motsvarar bara 47 procent av den som föddes 2000.

Motsvarande utveckling kan ses när det gäller antalet betäckta ston. De var 625 år 2000 men bara 241 8 fjol, vilket är drygt 38 procent av siffran för 20 år sedan.

Sammalunda är det gäller antalet hingstar i svensk avel. För 20 år sedan var de 48 stycken (varav 4 ej var avelsvärderade – så kallade egna hingstar). 2019 hade siffra krympt till 14 (varav 3 ej avelsvärderade).

Siffrorna kommer från Svensk Galopp som också redovisar en annan siffra som nog inte är lika exakt men ändå visar den allmänna tendensen. Det handlar om vad man kallar ’unika uppfödare’, vilket lär avse de uppfödare som står som registrerade ägare. Men siffrorna det kan ju finas flera ägare till samma häst.

Antalet unika uppfödare uppskattades 2000 till 214 stycken. 2019 hade siffran minskat med nästan två tredjedelar till 77.

Att Svensk Galopps styrelse beslutat om ett stort sparpaket har Forum tidigare berättat om i en intervju med arbetande ordföranden Anders Lilius. Sparbetinget har satts till 19 procent över hela linjen.
Nyligen presenterade VD Fredrik Reutersjkiöld och sportchegen Dennis Madsen en precisering av sparpaketet som berör aveln:

”Bland de övriga ändringar som måste till för att få ekonomin att gå ihop har Svensk Galopps styrelse godkänt tävlingskommitténs rekommendation om att sänka medlen till uppfödarna med 17%.
Även hästägarpremien förändras. Tidigare har hästägarpremien legat på 40% för två-, tre- och fyraåriga hästar. Denna struktur ändras nu till 40% för tvååringar, 35% för treåringar och 30% för fyraåringar. Det maximala beloppet för hästägarpremien sänks till 50 000 kronor per lopp, oavsett vilken typ av löpning det är.”
Uppfödarpremier går till uppfödare och hästägarpremier till ägare av svenskuppfödda hästar.
Jockeyklubbens Forum har frågat tre ledande uppfödare om hur de ser på den svenska avelns utveckling.

Västra Sverige
Helena Sigfridsson håller till i Västergötland, strax utanför Falköping. Hon och maken Tor har för närvarande tolv avelsston, varav två just nu står för betäckning i Irland.

Hon har haft stora framgångar, inte minst med avelsstoet by The Books många avkommor, som Latitude, Maserati och Obrigada. För närvarande gör By The Books sista avkomma 3-åriga Ascot Brass fin reklam för stuteriet, senast i Dubai.

Hon är bekymrad för avelssituationen i Sverige.

-Det är en komplex situation. Det finns ingen enstaka lösning jag kan peka på för att komma till rätta med utvecklingen. Men som kommersiell uppfödare måste man i slutändan få ekonomin att gå ihop. Det är svårt nu när man är inne och petar i uppfödarpremier och hästägarbonus.

-Jag tror de flesta förstår att ett sparbeting som det på 17 procent måste genomföras. Men att därutöver skära i uppfödarpremierna och minska hästägarbonusen – utöver den nedskärning som minskade prissummor automatiskt ger – gör det svårt att vara uppfödare.

-Det måste finnas långsiktighet. Allt tar sin tid, som exempelvis hästägarbonusen på 40 procent gjort. Detta stöd har varit utmärkt och uppfödarnas bästa försäljningsargument.

-En annan svårighet som drabbar uppfödarna är bristen på avelshingstar i Skandinavien, alltså hingstar vilkas avkommor går att sälja. Det handlar inte om mer än 4-5 stycken för närvarande. Där skulle behövas ett ekonomiskt stödsystem. Det finns på andra håll. I t ex Norge får hingsthållarna ett stöd på några tusenlappar från Norsk Jockeyklub för varje sto deras hingst betäcker.

-Det är också viktigt att det finns en fungerande organisation. Schabblet med uppfödarpremierna ökar inte tilliten till centralorganisationen. Man undrar om det är toppen på isberget.

Helena syftar på oklar information från Svensk Galopp om utfallet av uppfödarpremierna från i fjol.

-Det här skulle jag kunna prata om i timmar, men Tor och jag trampar på och hoppas att utvecklingen vänder uppåt så småningom, säger Helena Sigfridsson.

Tor och Helena Sigfridsson på ”galopphelig” mark, utanför the Jockey Clubs lokaler i Newmarket. Privat foto.
Sankt Peder, vinnare av Bro Park Classic 2019, är undan familjen Sigfridssons tyska nyförvärv Savannah Blue (e Lando). Helena syns till vänster vid sidan om ägande Kjeldsbjerggaard ApS representant och tränare Bent Olsen. Foro: Elina Björklund / SvenskGalopp

Mälardalen

Ivan Sjöberg är Sveriges största fullblodsuppfödare och flerfaldig uppfödarchampion. Hans och hustru Berits stuteri Rävdansen ligger söder om Eskilstuna.

-För närvarande väntar vi 27-28 föl och på gården har vi ett 25-tal åringar. Vi äger inte alla utan bortåt hälften är inackorderingar.

Ivan är mycket bekymrad över de senaste besluten som fattats i Svensk Galopps styrelse. Liksom Helena Sigfridsson uttalar han förståelse för behovet att skära ner kostnaderna, vilket lett till det 17-procentiga sparbetinget.

-Men styrelsen har inte nöjt sig med det utan vi har utsatts för en ”dubbelbeskattning” genom de minskade uppfödarpremierna och hästägarbonusen.

-Jag kan ha förståelse för att styrelsen inte kan vara insatt i uppfödarnas situation men VD och sportchef borde ha lite mer kunskap och inte förlita sig på Tävlingskommittén som är fel forum med helt andra prioriteringar än uppfödarfrågor. Frågan borde ha hanterats av Avelsrådet, men det har inte hörts i frågan.

Ivan Sjöberg, innehavare av Rävdansens Stuteri, som varit uppfödarchampion i Sverige elva gånger. Privat foto.

Sportchefen har hänvisat till Danmark, där man inte har sådana här stödsystem. Men där har man en helt annan hästägarstruktur med kapitalstarka entusiaster, som vi saknar här.

-Att ta ett sådant här beslut precis när fölsäsongen ska starta är synnerligen olämpligt och lär inte förbättra den negativa utvecklingen.

-Vi försöker fortfarande satsa och har inför säsongen skaffat en ny lovande avelshingst, Mustajeeb (e Nayef), från schejk Hamdan Al Maktoums stuteri, men det är svårt att se utvecklingen framåt med någon större tillförsikt.

Styrelsen för SFAF, Svenska Fullblodsavelsföreningen, har skrivit till styrelsen för Svensk Galopp och begärt att besluten ska ses över. Vi väntar ännu på svar, säger ivan.

Ett glädjeämne under vintern har förstås varit framgångarna under vintern i Dubai för Silent Night e Night Of Thunder-Raihaana), som fötts på stuteriet.

-Fadern är nära släkt med Eishin Dunkirk och är lik honom, så det var lockande att skaffa, Raihaana, som har ett bra möderne över huvud taget. Och nu lär budgivningen på Silent Night pågå i Dubai.

-Men tyvärr, säger Ivan, jag har ingen del kvar i Silent Night, som ägs av Stall Dömle.

Mustajeed (efter Nayef), bland annat trea i Irländska 2000 Guineas, ny beskällare på Rävdansen

 

Skåne
Eva C S Pettersson har drivit uppfödningsverksamhet länge på Tranberga Gård vid sidan av sin verksamhet som veterinär. Gården ligger i Bara i Svedala. En ort som har fått ryktbarhet efter sin – för tillfället? – avbrutna projektering som ny galoppbana i Skåne.

 

Eva C S Pettersson tillsammans med stuteriets tidigare avelshingst, Helsinki, som numera står i Danmark. Foto Svensk Galopp.

Eva berör banfrågan som ett stort problem i uppfödarsituationen.

-De föl som föds i år lär väl kunna tävla på Jägersro men vad händer sedan? Vi måste få besked snart.

-Avelsutvecklingen är allvarlig. Vänder inte utvecklingen snart kommer vi inte att ha tillräckligt med starthästar i loppen. Det går inte att ersätta de svenska hästarna med importer. Det blir för dyrt.

-Det är jätteviktigt att behålla de 40 procenten i hästägarbonus. Liksom uppfödarpremierna. Alla måste bidra till besparingarna men de måste fördelas någorlunda rättvist. Nu drabbas uppfödarna extra hårt.

-Själv har jag dragit ner min verksamhet under senare år och hamnat på en mer lagom nivå, som innebär en 5-6 föl om året. Jag har visserligen i motsats till många andra en egen avelshingst. Men det var inte planerat utan beror på att jag fick den av ägarna och jag gillar hästen.

Att hingsten, Nova, är efter Galileo, världens ledande beskällare gör knappast saken sämre.

-Det tar tid att etablera en ny hingst. Än så länge har han för få föl. Vi får väl se hur det blir när hans första årgång börjar tävla i år.

Nova (e Galileo) ny avelshingst på Tranberga. Foto Svensk Galopp

 

 

bakertilly JK

Senaste galoppnyheterna

Annons
bakertilly JK

Prenumerera på Jockeyklubbens nyhetsbrev!

Morradi ASCOT toppbild

Mr Ascot ger inte upp jakten på derbybucklan

Mr Ascot, vars ljusblå ägardress med vita tvärband och röd mössa har deltagit i Svenskt Derby sedan 1954, har en ny möjlighet i år.Morradi, i ...
Derbyfältet Jägersro foto Stefan Olsson Svensk Galopp

2024: Derbyhästarnas formtal i nivå med de senaste åren

På söndag ska 14 treåriga hingstar och valacker mötas i Jockeyklubbens Svenskt Derby, där de konkurrerar om nästan tre miljoner kronor.Löpningen bedöms på förhand både ...
Schamyl TOPPBILD

14 hästar i Jockeyklubbens Svenskt Derby! 

Det blir 14 fullblod och deras "connections", som gör upp i årets Jockeyklubbens Svenskt Derby på söndag. Sex av derbyhästarna är svensktränade.— Jag tycker att ...
galoptraener evy

100 år med galopp på Jylland

Århus galoppbana firade hundraårsjubileum.Och Lea Olsen blev tränardrottning. Söndagen den 28 juni 1924 invigdes Jydsk Vaeddelöbsbane i Århus. Sju löpningar avgjordes med Jyllandslöb som huvudnummer. ...
Kjell o Blooomers Vase TOPPBILD

Kjell Sjöberg passerar 90-strecket 

Nu har han fyllt 90 år. Jockeyklubbens nestor, Kjell Sjöberg. Samme Kjell som i höstas “lovade” Jockeyklubben, att han skulle tacka för sig och lägga ...
SwingingOfVenice TOPPBILD

Fina fyrlingar för Ulrika och Alina

Att en jockey vinner ett par, tre segrar samma tävlingsdag, är inte alldeles ovanligt. Men under veckan som har gått så har både Ulrika Holmquist ...
ZidaneTOPPBILD

Inför Svenskt Derby: Dubbelt Junior i Bros derbytest 

Det blev dubbelseger i Bro Park Trial för stall Lennart Reuterskiöld Junior på tisdagen, via Zidane och Masters Call.   Läget börjar nu klarna en aning ...
Kleerup o Benny TOPPBILD

Kleerup: “Det har varit ett stort ansvar” 

Efter sex år vid rodret, så kliver skattejuristen Jan Kleerup av som ordförande för Jockeyklubben. Glad över vad han har åstadkommit, men samtidigt lite lättad.          ...
GNvinnareTOPPBILD

Svenskt Grand National: Lovén igen!

Det var Niklas Lovéns fjärde Grand National-seger.Och - den enklaste.Pretty King var kung på Strömsholm. Svenskt Grand National vanns helt överlägset av femårige Pretty King (e. Bathyrhon), ...
GN topham pokal toppbild

Dags för Grand National!

Det är dags igen för Grand National.Det blåser lite snåla vindar över hindersporten just nu, men som vanligt så har tävlingarna på Strömsholm fått ihop ...

Prenumerera på Jockeyklubbens nyhetsbrev!

Rulla till toppen