Wrangel Karl Gustaf Otto Kristian Ugglan 1
Carl Gustaf Wrangel, en sann galopp-pionjär.

dela artikeln

Carl Gustaf Wrangel: En galopp-pionjär

Omsättningen är hög i galoppsporten. Som Lennart Jarvén kommenterade efter Fiftyshadesfreeds seger i Göteborg senast: ”Man är inte bättre än sin senaste seger”.

Föddes man redan på 1800-talet är risken ännu större att bli bortglömd, men Carl Gustaf Wrangel, som föddes 1839, är mer värd än de flesta att bli ihågkommen. 

Han verkade i en tid när galoppsporten var tämligen ny i Sverige och fördomarna många. Första tävlingsförsöket, på Heden i Göteborg 1814, gick inte till hävderna. Andra försöket som gjordes av Patriotiska föreningen för Sverige Hästcultur höll lite längre, men fick ge upp efter några år.

Efter en militär karriär på kontinenten återkom Carl-Gustaf Wrangel till Sverige 1863. Han studerade vid stuterier och träningscentra i England, Frankrike, Ungern och Tyskland 1863-1867. 

Därefter bosatte han sig på släktgården Tolarp utanför Jönköping och startade en febril verksamhet. Han såg till att Sverige fick hit en professionell tränare, Ludwig Lienow 1870. Han importerade fullblodshästar och var engagerad som manager av flera kapplöpningsstall. 

“Tidning för hästvänner” hade referaten

1868 grundade han den Allmänna 

Nordiska Hästskötarskolan, vid Klämmestorp utanför Jönköping. Han svarade för stoimporterna till Dansk-Svenska Fullblodsaktiebolaget. Samtidigt gav han ut Tidning för Hästvänner, där bland annat alla galopptävlingar noggrant refererades. Av ekonomiska skäl fick både tidningen och hästskötarskolan läggas ned 1878 respektive 1884. Sammanlagt hade 434 elever gått igenom skolan.

Då engagerade sig i Wrangel i andra tidningar istället som Smålands Allehanda, Dagens Nyheter och Stockholms Dagblad. Därefter for han ut i Europa igen och gav ut galopptidningar både i Stuttgart och Berlin. Han ledde arbetet på stora stuterier i Ungern 1892-1896. Och dessutom var han chef för ett stort kapplöpningsstall på Hoppegarten i Berlin. 

Klassifikation förekom icke

Han gav även ut den första svenska, eller rättare sagt nordiska, “Stuteriboken” 1872 och “Handbok för Hästvänner 1887”. Han skrev också en rad informationsskrifter. En av de mest omtalade hette ”Kapplöpningarne inför kritiken”, en kort ”afhandling” på 98 sidor. I den bemötte han dem som ansåg att kapplöpningar inte borde tillåtas. Hästar skulle användas i det militära och som arbetshästar, inte springa i kapp hette det i kritiken.

Den lilla skriften återfinns bland det värdefulla material som Björn Zachrisson har donerat till Jockeyklubben och Svensk Galopp. Skriften innehåller även en kort historik över sportens utveckling under 1800-talet:

Patriotiska sällskapet lyckades icke öfverlefva året 1837. Sällskapets hastiga upplösning tillskrifves oklara begrepp om kapplöpningarnas betydelse, som då för tiden ännu voro rådande så väl i Sverige som Nordtyskland och Frankrike. Dels det sätt hvarpå sällskapet sökte tillämpa täflingsprincipen. Någon klassifikation af de täfvlande hästarna, åsyftande att inrymma chancer åt alla de olika, i landet befintliga hästklasserna, förekom nemligen icke.”

Altamira B Friberg fore Dawn K Ho ̈gberg no 5 Skandia tä671008 5
Det diskuteras fortfarande flitigt, vilka skandinaviska löpningar som importer ska få delta i. På denna bild från mitten på 60-talet, så segrar Altamira för Bertil Friberg. Foto: Stefan Uppström

“Stänga löpningarna för den utländska aveln”

Vidare står det:

”Trettioett år senare, eller 1867, ansågo några vänner af den inhemska hästkulturen tiden vara kommen, att till ett nytt lif uppväcka den i Patriotiska sällskapets arkiv slumrande idéen. Allmänna Svenska kapplöpningssällskapet återupptog det arbete Patriotiska sällskapet hade nödgats öfvergifva. 

Med det föregående sällskapets fel och förtjenster för ögat, lyckades det nya samfundet undvika de klippor, som vållat det första, välmenta försökets strandning. Hvarje proposition blev föremål för en mogen öfverläggning; sällskapets pris utdelades principmessigt endast till i Sverige födda, eller som 1-åringar införda hästar; med hvarje år blef klassifikationen strängare och fullständigare; alla hästar, äfven sådana som blifvit från utlandet införda, erhöllo sina särskilda löpningar; distanserna bestämdes så, att trainingen, täflingarnnes A och O, errhöllo en hittills okänd vigt, och den inhemska hästuppfödaren påmindes ständigt derom, att sällskapet endast väntade på hans medverkan, för att helt och hållet stänga löpningarne för den utländska afveln.”

Kom hem igen för 120 år sedan

Wrangel återkom till Sverige 1902, då han åter bosatte sig i Småland. Men galopp-uppdragen var inte helt slut. Han utsågs till ordförande i lokala skiljedomstolen på Lindarängen. 

Han avled den 4 oktober 1908, 69 år gammal, efter ett rikt och betydelsefullt liv. 

Sedan han engagerade sig i galoppsporten i början av 1860-talet, har sporten i Sverige levt vidare i alla år.

Visst vore han värd fortsatt uppmärksamhet.

Björn F Eklund

Senaste galoppnyheterna

Annons

Prenumerera på Jockeyklubbens nyhetsbrev!

Good Fortune Meydan 2023

Danske Good Fortune segrade på Meydan!

Det blev en bejublad skandinavisk seger på Meydan på fredagen, då Sören Jensen-tränade Good Fortune segrade i en stark handicap, Zabeel Turf över 2000 meter. ...
Solb U 1988 118 1

GALOPP för 80 år sedan: Avsnitt I, Inledning Detta är det första avsnittet av 20, signerat Björn F Eklund, om galopp för 80 år sedan.Men ...
VinterRacing03 1

God prognos för söndagens försenade årspremiär

Kommer söndagens tävlingar på Bro Park verkligen att bli av? Vem är egentligen bäst av Frankel och Flightline? Och vad handlar Björn Eklunds nästa artikelserie ...
Niels Petersen 2

Skandinaverna igång i Dubai – och anmälningar till Saudi

På fredagen gjorde både svenskuppfödda Ascot Brass (e. Juniper Tree) och Stockholms Stora Pris-segraren King David (e. Elusive City) sina Dubai World Cup Carnival-debuter för ...
vintergalopp01

Vintergaloppen: ännu inga januari-tävlingar…

Vintergaloppen har, dessvärre, haft det oerhört svårt under 2023. Årets två första tävlingsdagar på Bro Park, den 1 januari och den 8 januari, ställdes in. ...
Hard One To Please

Se Galoppåret 2022

Det hände mycket under galoppåret 2022. Alldeles för mycket, för att sammanfatta på drygt 20 minuter, egentligen… Men om ni har lite tid över under ...
Bro vintergalopp

Årets första tävlingsdag inställd – men vintergaloppen rullar vidare

Det blev ingen flygande start på galoppåret här hemma, då Bro Parks tävlingar på Nyårsdagen ställdes in, på grund av väderleken. I övrigt så noterar ...
Dust Devil o Edgren

Björn Edgren: Fortfarande en vinnare!

Galoppkarriären började tidigt för Björn Edgren. Han var ung tonåring, då han år 1951 blev engagerad i spel på galopphästar. Men inte som en som ...
BARA Foto i markniva 1

Bara: Underlag presenteras senast i slutet av mars

Bara-projekteringen fortskrider helt enligt plan. Det meddelarprojektledaren Jan Carlson.— Vi arbetar efter planen med att underlaget till en extrastämma ska vara klart under första kvartalet, ...
Frankie Dettori

Dettori lägger av – och Inviting Rose bäst på Bro

Det må vara lågsäsong, men hjulen fortsätter att snurra i fullblodssporten. Per-Anders Gråberg jagar fortfarande 2000:e segern. Och Elione Chaves har nu segrat i Australien. ...

Prenumerera på Jockeyklubbens nyhetsbrev!

Rulla till toppen