Ponnygaloppen tackar

Som ni kanske känner till så stödjer Jockeyklubben svensk Ponnygalopp. Vi fick ett trevligt tack nyligen.

Se här.

Webmasters tips: Om dokumentet eventuellt vänder sig fel i din webläsare kan du högerklicka och rotera det med- eller moturs.
 

Skriv ut

Har Du glömt betala årsavgiften?

Om Du gjort det är det hög tid att erlägga avgiften för 2019:

Medlemsavgift 700 kr
För medlem som varit det i 25 år eller mer 500 kr
Medlemmar med förtjänsttecken = 0
Postgiro nr 5815-4741